Продукти

                                                   
         Сребърни припои без Кадмий,                               Флюси за твърди припои                           Месингови и мелхиорни припои

             необмазани или обмазани                     Меки припои за спояване на алуминий                      Медно-фосфорни припои

 
                                                           Голи пръчки, обмазани пръчки, тел на ролка, ленти, пръстени

 

Обознач.
DIN - 8513
Състав
в % от теглото
Раб.Т Инт. на топене Якост на опън на споеното с-е Приложение и свойства
  Ag Cu Zn Ni Ocm. °C °C N/ mm СРЕБЪРНИ ПРИПОИ БЕЗ КАДМИЙ
L-Ag 20 20 45 35 - - 810 690 - 810 400 Спояване на стомани, ковък чугун, мед, месинг, никел и никелови сплави, твърди метали. Устойчив до 300оС.
L-Ag 30 Sn 30 36 32 - 2Sn 740 650 - 750 430 Спояване на стомани, мед и медни сплави, никел и никелови сплави, чугун. Приложими за питейна вода и контакт с хранителни продукти. Хранително-вкусова промишленост, пивоварни, фина механика, охладителни инсталации, корабостроене.

Устойчиви до 200оС

L-Ag 55 Sn: Припой, с който се достига макс.цветова идентичност.
L-Ag 34 Sn 34 36 27 - 3Sn 710 630 - 730 430
L-Ag 40 Sn 40 30 28 - 2Sn 690 640 - 700 400
L-Ag 44 44 30 26 - - 730 670 - 730 450
L-Ag 45 Sn 45 27 25 - 3Sn 670 640 - 660 400
L-Ag 55 Sn 56 22 17 - -5Sn 650 630 - 660 400
L-Ag 72 72 28 - - - 730 780 - 780 340 Специална сплав,приложима особено за капилярно спояване във вакуум.
 
  Cu Zn Si Sn Ni       МЕСИНГОВИ И МЕЛХИОРНИ ПРИПОИ
CuNi10Zn42
мелхиорен
Ост 40,5 0,2 3 8-11 910 890 - 920 ~690 Спояване на стомани, чугун, никел и никелови сплави. Приложими в мебелната и автомобилната промишленост. Твърди припои с добра течливост и висока якост.
L-CuZn 40
месингов
58-62 Ост 0,1-0,2 0,5 - 900 890 - 900 ~350
 
  Ag   Cu   P       МЕДНО-ФОСФОРНИ ПРИПОИ
L-Ag2P 2,0   91,5   6,5 710 650 - 810   Спояване на мед с мед без флюси Приложими за месинг, медно-калаени сплави, отливки от мед и медни сплави.
L-Ag5P 5.0   89   6,0   650 - 810  
L-CuP6 -   94,0   6,0 730 710 - 880  
 
Меки припои за спояване на алуминий  
Al/ S-Sn97Cu3   230 - 250   Специален мек припой за алуминий и алуминиеви сплави /с флюсова сърцевина/.
 
Флюси за твърди припои  
FH 10 DIN EN 1045: FH 10 500 - 800   Флюсът FH10 е приложим за всички метали и сплави и се използва предимно за ръчни спойки.
FH 21 DIN EN 1045: FH 21 800 - 1100   Флюсът FH21 се използва при спояване на мед, месинг и мелхиор.

     Листа на твърди припои и флюси за спояване - Наличности

     По Ваше запитване можем да Ви предложим много други типове припои с различни размери.