Продукти

 Просечено-изтеглените ламарини имат широка област на приложение -  в съвременната архитектура и дизайн, добивна, хранително-вкусова и фармацевтична промишленост, в уредостроенето и селското стопанство.

Най-често приложение намират за :
     Архитектурни елементи (тавани, облицовки, фасади)
     Панели (в стелажи, контейнери, кошници, парапети, стоманени мебели)
     Решетки
     Филтри и поддръжка на филтри, дъски и фолиа
     Филтри и капаци в климатичната инсталация
     Звукоизолация, шумоизолация,слънцезащита
     Звукопоглъщащи стени за акустични цели
     Панели за сортиране
     Решетки и стъпала за ходене
     Ограждане (промишлени сгради, пътища, железопътни линии,електроцентрали, летища)

В обобщение - най-използваните ламарини за  безопасност и декоративни покрития.

 

 

   

 

 

      Наличности        Области на приложение